Low-Carbon Research Program

Japanese

Members

Program Leader

Deputy Director, Center for Global Environmental Research EMORI Seita

Project 1.

Project Leader
Director, Center for Global Environmental Research SAIGUSA Nobuko
Center for Global Environmental Research
MUKAI Hitoshi
Global Carbon Cycle Research Section LIANG Naishen
ARAMAKI Takafumi
NARA Hideki
TERAO Yukio
NISHIHASHI Masahide
TOMIMATSU Hajime
OUCHI Mai
ZHAO Xin
Global Atmospheric Chemistry Section TANIMOTO Hiroshi
SUGITA Takafumi
IKEDA Kohei
OKAMOTO Sachiko
SAKATA Kohei
Satellite Remote Sensing Research Section MORINO Isamu
NODA Hibiki
YOSHIDA Yukio
OYAMA Hirofumi
OSHIO Haruki
SOMEYA Yu
TRAN Thi Ngoc Trieu
Biogeochemical Cycle Modeling and Analysis Section ITO Akihiko
NAKAYAMA Tadanobu
NIWA Yosuke
SAITO Makoto
CONG Richao
MURAKAMI Kazutaka
YIN Shuai
INOUE Shinpei
MIYAUCHI Tatsuya
Office for Atmospheric and Oceanic Monitoring MACHIDA Toshinobu
NAKAOKA Shinichiro
SASAKAWA Motoki
HAYASHI Kazuhiro
Office for Terrestrial Monitoring HIRATA Ryuichi
TAKAHASHI Yoshiyuki
Office for Global Environmental Data Integration and Analytics SHIRAI Tomoko
Collaborative Research Group on Data-Model Fusion Planning ICHII Kazuhito
Collaborative Research Group on Emission Inventory NOJIRI Yukihiro
Satellite Observation Center KIYONO Tomoki
Center for Regional Environmental Research
Principal Researcher’s Office WANG Qinxue
Center for Environmental Biology and Ecosystem Studies
KOIDE Dai
Biodiversity Conservation Planning Section OGUMA Hiroyuki
Center for Environmental Measurement and Analysis
Environmental Chemodynamics Section TOHJIMA Yasunori
SAITO Takuya
UMEZAWA Taku
Environmental Reaction Chemistry Section INOMATA Satoshi

Project 2.

Project Leader
Deputy Director, Center for Global Environmental Research EMORI Seita
Center for Global Environmental Research
Biogeochemical Cycle Modeling and Analysis Section ITO Akihiko
Climate Modeling and Analysis Section OGURA Tomoo
SHIOGAMA Hideo
HIROTA Nagio
Climate Risk Assessment Section YAMAGATA Yoshiki
TANAKA Katsumasa
YOKOHATA Tokuta
SATOH Yusuke
YOSHIDA Takahiro
Center for Social and Environmental Systems Research
Integrated Environment and Economy Section MASUI Toshihiko
AOYAGI Midori
Trans-boundary Impacts and Mitigation Modeling Section TAKAHASHI Kiyoshi
TAKAKURA Junya
WU Wenchao
Eco-society Innovation Section HASEGAWA Tomoko
Center for Climate Change Adaptation
Deputy Director HIJIOKA Yasuaki
Climate Change Impacts Assessment Research Section HANASAKI Naota
ISHIZAKI Noriko
AI Zhipin
TAKATA Kumiko
BOULANGE Julien

Project 3.

Project Leader
Integrated Environment and Economy Section,
Center for Social and Environmental Systems Research
MASUI Toshihiko
Center for Social and Environmental Systems Research
Deputy Director KAMEYAMA Yasuko
Integrated Environment and Economy Section HANAOKA Tatsuya
AMBIYAH Abdullah
LI Zhaoling
YAWALE Satish Kumar
Trans-boundary Impacts and Mitigation Modeling Section TAKAHASHI Kiyoshi
ASHINA Shuichi
LIU Jingyu
Eco-society Innovation Section YAMAGUCHI Rintaro
HASEGAWA Tomoko
Environmental Policy Section KUBOTA Izumi
Center for Climate Change Adaptation
Deputy Director HIJIOKA Yasuaki